Få undersøgt din kloak med en TV-inspektion

13 November 2020 Lotte Hindsberg

editorial

En velfungerende kloak er med til at sikre at vi er sunde og raske. Derfor er det vores pligt som hus eller sommerhusejer at sikre at vores del af kloakken fungere og ikke er i stykker. Årsagen til dette er at rotter lever af affald og de spreder sygdomme fra dyr til mennesker. Er du i tvivl om vigtigheden om velfungerende kloakker, så slå den sorte død op som på kort tid slog helt op til 200 milioner mennesker ihjel i Europa. Årsagen skyldtes at man ikke var klar over, at det var rotterne der spredte sygdommen.

Få undersøgt din del af kloaksystemet

Begynder der at lugte af kloak på din grund, og du vil ikke være i tvivl hvis det er eller tager det længere tid for vandet at trænge ned i kloakken skal du kontakte din lokale kloakmester. Husk han skal være autoriseret. Han vil foretage en TV inspektion. Det kunne f.eks. være en TV inspektion i Hvalpsund. Inspektionen vil vise om der er noget galt i din del af kloakken.

Efter aftale vil han efterfølgende løse problemet. Hvad enten det er et hul i kloakken eller om det er at kloakken er stoppet. Du kan med fordel bede kloakmesteren sætte et filter på den del af kloakken der fører op til huset. Dermed undgår du at der kan komme rotter ind i dit hus via kloakken.

Samtidig med at du får undersøgt din kloak, så undersøg og rens også dine tagrender og dit tag. Fjern gammel slam og blade og sikre at vandet kan komme ned og væk. Alternativt vil det søge ned og ind i dit hus. Det kan ende med store vandskader som kan koste dyrt. 

Skær også dine træer ned så der ikke kommer blade i dine tagrender og i og omkring din kloak.

More articles