Bekæmp misbrug af alkohol med professionel rådgivning

16 juni 2021 Astrid Pedersen

editorial

Er du bekymret for et nært familiemedlem, en kæreste eller en ægtefælle som drikker lidt for meget? Så bør du tage det første skridt i retning mod en effektiv alkoholbehandling. Det er nemlig sjældent at en misbrugsramt person selv kan tage affære.

En stor del af det at være misbruger indebærer bedrag – ikke mindst selvbedrag. Man vil som alkoholiker altid søge at bortforklare eller skjule et afhængigheds betinget misbrug. Dels fordi det er pinligt at skulle indrømme at man er afhængig, men også fordi det kan være uhyre svært og meget smertefuldt at skulle drage selve erkendelsen.

Vanens magt er svært at bryde. Og har alkohol igennem mange år været éns eneste trøst vil man som misbruger have vanskeligt ved at sige farvel til den.

Alkoholrådgivning – også for pårørende

Det er således dig som står med det overordnede ansvar for at rette op på tingene. Dette kan godt virke endog særdeles tungt og uretfærdigt – især fordi det som oftest vil være de nærmeste pårørende som tager sig af den misbrugsramte i hverdag og skal leve med hans eller hendes dårligdomme. Men hvis du ønsker at der skal ske en forandring er det altså dig som skal være primus motor på denne.

Dette betyder dog ikke at du behøver at stå med hele opgaven alene. Du kan for eksempel alliere dig med andre familiemedlemmer eller eventuelt kolleger og nære venner. De vil nemlig med stor sandsynlighed gerne bidrage til at få vendt skuden. Og du vil altid kunne søge professionel alkoholrådgivning på et misbrugscenter.

Hvem kan hjælpe med alkoholrådgivning?

Er du på jagt efter dygtige og kompetente misbrugskonsulenter som kan yde kvalificeret alkoholrådgivning kan du med stor fordel tage kontakt til Behandlingscenter Søby Park. Her finder du erfarne misbrugskonsulenter som kan vejlede dig omkring behandling af afvænning. Læs mere på behandlingscentersoebypark.dk

Flere Nyheder