Transportfirma i Sønderjylland – pas på støjgener

23 februar 2020 Anders Lundtang Hansen

editorial

Selvom et transportfirma er en meget bevægelig størrelse af en god grund, så man ikke altid kan tale om støj ved selve hovedfirmaet, så er man nødt til at tage hensyn til den larm, man udsender, om det så er i hovedfirmaet, eller når man ude at køre.

Man kalder den slags for forurening også, da det ikke alene ofte afstedkommer fra ting, der laver forurening, men at det også i sig selv er usundt at blive udsat for støj.

Dette gælder både, om så støjen er høj, kortvarig eller vedvarende.

Sådan noget skal selv et transportfirma i Sønderjylland tænke på.

For et transportfirma er jo ofte nødt til at fragte stort og småt gods rundt det meste af året og hele døgnet rundt for at nå deadlines, gøre kunder glade og imødekomme foresprøgelser om specielle typer af transport.

Men det medfører også, at det kan genere dem, der lever omkring ens transportfirma og de gængse ruter, man vælger.

Selvfølgelig forsøger man at skærme af som beboer eller fra kommunens side, hvis der er meget støj, da man jo selv har valgt at bo her, om firmaet var der før eller efter, man flyttede til adressen.

Men derfor kan selve transportfirmaet i sig selv også tage hensyn og gøres deres for, at de larmer så lidt som muligt.

For det er jo sjældent inde i bygningerne, man kan høre larmen, da der her er så isoleret, eller man har vænnet sig til larmen – den er jo også ensbetydende med penge i kassen.

Chaufførerne kan ofte heller ikke selv høre larmen, eller også er den blevet en del af dem, at de ikke kan forestille sig det uden.

Man kan tage hensyn på mange måder, men et godt eksempel vil være, hvis man lige husker at køre hensynsfuldt, ikke bremse hårdt op eller gasse hurtigt på, så man laver unødigt støj.

Flere Nyheder