Sig farvel til afhængighed og misbrug med en alkoholbehandling

02 december 2018 Astrid Pedersen

editorial

Alkohol er den afhængighedsskabende substans, som er absolut nemmest at få fat på i dagens Danmark. Derfor er alkoholisme da også den mest almindelige og udbredte form for misbrug på landsbasis – og faktisk i hele den vestlige verden. Alkohol er en indgroet del af vor hjemlige fest kultur, og det er mere reglen end undtagelsen, at der serveres alkoholiske drikke ved festlige lejligheder og andre sociale sammenkomster. Mange mennesker drikker endog alkohol til hverdag – og for nogle mennesker tager alkoholen over i en grad, så der til sidst er tale om et decideret misbrug.

Alkoholisme – nemt at falde i, svært at komme op

Når alkoholisme er så udbredt som det er, skyldes det som nævnt, at alkohol for det første er nemt at få fat på, for det andet er en alment accepteret del af livet. Dertil kommer så, at alkohol hører til blandt de stoffer, som er absolut mest afhængighedsdannende. Alkohol giver den misbrugsramte en lettelse fra den tunge hverdag, en opstemthed og en hurtig virkelighedsflugt.

Dette er dog som oftest fulgt op af hårde tømmermænd og en craving efter mere alkohol, som er det eneste, der kan slå tømmermændene ned – de fysiske såvel som de mentale. Sammenlagte med den øgede tolerance, man opbygger over for stoffet med tiden, gør disse faktorer alkoholisme til et af de misbrug, fra hvilke det er sværest at finde en vej ud.

Få dit liv på ret køl med en effektiv misbrugsbehandling

Har du erkendt, at du bør søge professionel hjælp til dit alkoholmisbrug, kan du med fordel kigge på en alkoholbehandling efter Minnesota modellen. Med denne behandlingsmetode er du så godt som garanteret en effektiv afvænning og et holdbart resultat. Du får alle de rette værktøjer til at bygge din nye ædru tilværelse op på succesfuld vis.

Læs mere om behandling af alkoholmisbrug på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder