Lad din lokale begravelsesforretning forestå bisættelsen

27 February 2021 Astrid Pedersen

editorial

Et dødsfald efterlader altid de pårørende til den afdøde i et virvar af følelser. Som oftest vil man som efterlevende til en afdød person stå tilbage med et stort savn – især hvis den afdøde var et nærtstående familiemedlem, en kær ven, eller måske en ægtefælle. Når man således tår midt i sorgen over sit tab kan det godt være meget svært at skulle løse alle de opgaver som uvægerligt følger i kølvandet på et dødsfald. Og derfor er det en god idé med det samme at tage kontakt til den lokale bedemand – for eksempel Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri.

Hvem er Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri?

Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri er din begravelsesforretning i Vendsyssel. Du kan få hjælp til begravelse eller bisættelse hos Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri i såvel Hjørring som i Sindal, Tårs, Brønderslev, Pandrup og Hirtshals hvor de dygtige bedemænd har forretning.

Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri hjælper med alle opgaver som hidrører fra dødsfaldet, lige fra påklædning af den afdøde og transport af vedkommende mellem hjem, kirke, kapel og krematorium til indhentelse af begravelseshjælp, udfærdigelse af dødsannonce og selvfølgelig den praktiske afvikling af selve begravelse eller bisættelses arrangementet.

Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri forestår gerne kontakten til præsten, gravere og kirke kontoret i det sogn hvorfra den afdøde skal bisættes.

Uanset om der skal foretages en traditionel jordfæstelse, eller om den afdødes sidste vilje inkluderede kremering med urne nedsættelse eller spredning af aske, kan Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri være behjælpelig med forberedelse og planlægning af begivenheden. Og skulle den afdøde have næret ønske om at blive bisat i uindviet jord eller på en begravelses plads tilhørende et andet tros samfund end det lutheransk protestantiske kan Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri også hjælpe med dette.

Hvis du ønsker den bedste hjælpe til begravelse eller bisættelse i Nordjylland kan du således trygt kontakte Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri via bedemandens hjemmeside https://www.baggesen.dk/.

More articles