Krankørsel er ikke for sarte sjæle!

07 May 2020 Anders Lundtang Hansen

editorial

De fleste folk får på et tidspunkt et kørekort til en almindelig personbil, som jo også er det mest almindelige af sin slags.

Før da har nogle måske taget kørekort til knallert, og senere kan man få specifikke kørekort til køretøjer, man skal bruge til hobby eller erhverv – nogle er endda så forhippede på det, at de gerne vil have hele kortet udfyldt, så de kan køre langt det meste.

Men så er der også den slags specielle ting, som kræver nogle specielle færdigheder og evner til at kontrollere, hvor selvom man måske har erfaret, hvordan man skal gøre tingene, så er to køreturer sjældent ens.

Hvis man blot har en almindelig personbil, så ved man jo, hvordan man skal køre den, om det regner, er storm eller er høj varme, men hvis nu man skal køre krankørsel, så er der mange forhold at have in mente, når man gør den slags.

Skal man for eksempel køre krankørsel i Viborg, så bør man virkelig forsikre sig om, at man ikke alene kender terrænnet, men at man også ved, hvor meget trafik der er den givne dag, og så skal man ikke mindst notere sig vejrforholdene.

Det med trafikken kan man forsøge at undgå ved at køre på nogle skæve tidspunkter, men vejret kan man ikke slippe for, hvorfor man bør undersøge vejret forud og løbende holde sig opdateret på dette.

For hvis det blæser for meget, så kan kranen vælte, hvorfor man virkelig skal kende de basale love ved fysikken og notere sig tyngdepunkterne, når man kører rundt.

Terrænnet kan man læse sig frem til, eller måske kender man endda området ret så indgående, at man ved, hvad man ender med at skulle køre omkring i, og man kan måske endda lægge en rute derefter.

Men selvom den tur går godt, kan man så ikke regne med, at man er lige så heldig næste gang, hvorfor man netop skal have god erfaring med den slags kørsler.

More articles