Hvornår skal jeg bruge hjælp fra en autoriseret VVS installatør?

16 marts 2020 Astrid Pedersen

editorial

Når du skal have omlagt en gasledning, oprettet eller flyttet et afløb, have anlagt dræn til vaskemaskine eller opvaskemaskine eller i det hele taget have udført arbejde, som vedrører de faste VVS installationer i bygningen, skal du tilkalde en autoriseret VVS installatør.

En autoriseret VVS installatør er en fagperson, som er særligt autoriseret til at foretage ændringer på installationer som leder drikkevand, spildevand eller gas. Det er påbudt ved lov, at du benytter dig af en autoriseret VVS installatør, når du skal have foretaget opgaver som oven for beskrevet.

Ligeledes er det kun en autoriseret VVS installatør, som må installere dit gasfyr eller forestå tilslutning til fjernvarme. Og med hjælp fra en autoriseret VVS installatør kan du være helt sikker på, at din luft til vand varmepumpe eller din luft til luft varmepumpe er korrekt sat op og installeret.

Hvorfor må jeg ikke selv udføre VVS arbejde?

Grunden til, at du ikke selv må flytte et afløb eller trække rør til vandhanen, er at der kan opstå risiko for blanding af spildevand og drikkenvand – for eksempel som følge af utætte pakninger eller tilbageløb. Dette kan få fatale konsekvenser i form af forgiftning.

Bor du i en ejendom med andre beboere, er det ikke kun dig selv der er i farezonen, men også mennesker i samtlige andre husstande som er tilsluttet rørsystemet. Af samme grund må du ikke selv røre ved dine gas installationer. Hvis du selv roder med gas ledningerne, kan du forårsage sivning, hvilket igen kan føre til kulilte forgiftning eller en farlig gas eksplosion.

Hvem kan hjælpe mig med VVS i Rødovre?

Flex VVS er en professionel VVS virksomhed med stor ekspertise inden for alt hvad der vedrører vand, varme, sanitet og ventilation i private boliger. Du kan kontakte Flex VVS via hjemmesiden https://www.flexvvs.dk/vvs-roedovre/ 

Flere Nyheder