Hvornår har jeg brug for en revisor eller bogholder?

23 april 2019 Astrid Pedersen

editorial

Er din virksomhed blandt de firmaer, som falder under kategorierne enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber, er der intet lovkrav om, at du skal udfærdige og indberette et årsregnskab med en revisor påtegning. Dette betyder, at du i princippet kan lave dit skatteregnskab selv, og dermed fravige reglerne i opstillingsformerne for årsregnskaber, idet din virksomhed falder ind under regnskabsklasse A, hvilket betyder, at du personligt hæfter for din virksomhed.

Mange selvstændige erhvervsdrivende, for eksempel freelance håndværkere og konsulenter, benytter denne virksomhedsform, og vælger – selv om de ikke er tvunget dertil – at få hjælp til bogføring og revision, her under at få udfærdiget en årsrapport ved en revisor. Dette især af tryghedsgrunde, og fordi det ikke altid er belejligt selv at skulle rode med momsregnskab og indberetning til Skat, hvis dette ikke lige er eens spidskompetence.

En revisor er obligatorisk for større virksomheder og selskaber

For iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber gælder det, at et revisor påtegnet årsregnskab er obligatorisk, og den før nævnte opstillingsform skal overholdes. Disse former for virksomheder eller selskaber er typisk af en størrelse, som retfærdiggør fast ansættelse af en regnskabsmedarbejder som for eksempel en bogholder, som kan varetage løbende bogføring, lønkørsel, betaling af fakturaer og indberetning af moms. Og så kan man altid tilknytte en revisor fra et eksternt revisionshus, som kan forestå udfærdigelse af årsrapporten samt påtegning af regnskabet over for Skat og virksomhedens eventuelle interessenter.

Årsrapporten, som er bygget på grundlag af det klargjorte regnskab for hele året, har til formål at oplyse Skat om eventuelt skyldigt beløb samt om virksomhedens generelle drift. Og samtidig får du som virksomhedsejer ro i maven, når du ved, at alt går efter bogen – og at du ikke skal bekymre dig om grumme skattesmæk eller torskegilder, som er den populære betegnelse for Skats audit.

Du kan finde professionelle fagfolk, som kan hjælpe dig med bogføring, regnskab og revision, på lokalerevisorer.dk

Flere Nyheder