Hvorfor sende børn til børnepsykolog?

12 juli 2020 Astrid Pedersen

editorial

Før i tiden blev børns problemer med trivsel i høj grad ignoreret. Det var ikke almindeligt anerkendt at børn på lige fod med voksne kan lide af stress, angst og andre mentale dårligdomme. Men faktisk viser det sig at mange psykiske lidelser er grundlagt i de tidlige barndomsår.

Derfor vil man faktisk kunne forebygge udvikling af en lang række sygdomme, som hidrører fra de mentale og kognitive systemer, ved tidligt at lade barnet gennemgå et forløb som inkluderer behandling hos en psykolog.

Hvordan kan en psykolog hjælpe mit barn?

Oplever du at dit barn udviser tegn på dårlig trivsel, er det en god idé at lade en erfaren fagperson foretage en vurdering. Disse tegn kan inkludere en enten ekstremt indesluttet eller udad reagerende adfærd, nedtrykthed, mange vredes udbrud, ændrede spise mønstre eller måske endda spisevægring.

Der behøver ikke at være nogle udløsende faktorer så som skilsmisse, sygdom eller dødsfald til stede for at et barn kan ændre sin adfærd som følge af en psykisk lidelse. Mange børn udvikler angst lidelser på baggrund af hvad de hører i nyhederne eller hvad andre børn fortæller dem.

Det er vigtigt at du snakker med barnet hvis du oplever at det reagerer uhensigtsmæssigt, vægrer sig ved at gå i skole, ofte græder og lignende. Du behøver dog ikke at stå alene med problematikken. En dygtig psykolog kan sagtens være din sparring partner igennem et forløb som skal gøre dit barn stærkere og øge dets selvværd. Der igennem vil barnet nemmere kunne flytte sit fokus fra de negative faktorer og til de positive, og således få sit livsmod igen.

Hvor finder jeg en dygtig børnepsykolog i århus?

Hvis du er interesseret i at få hjælp fra en dygtig børnepsykolog, kan du kontakte Psykolog Mette Ærø i Århus. Du kan booke tid via hjemmesiden aarhus-psykolog.dk

Flere Nyheder