Her finder du de bedste høreapparater i Nykøbing – Falster

25 november 2019 admin

editorial

Hørenedsættelse er et meget alvorligt handicap, der rammer en ud af 6 danskere. Heldigvis kan de fleste høretab behandles godt med moderne høreapparater.

Der findes høreklinikker på landets store hospitaler. Men hvis du har brug for et høreapparat i Nykøbing/Falster, kan det være smartere at gå til en privat høreklinik, for at undgå lange ventetider.

Normalt forbinder vi nedsat hørelse med gamle mennesker. Men et høretab kan ramme alle. Der findes nemlig en række forskellige årsager.

Aldersrelateret høretab

Det høretab der udelukkende ramme ældre mennesker er aldersrelateret høretab. Det får vi alle, når vi bliver ældre, fordi hørelsen bliver ligesom alle andre funktioner dårligere med alderen. Hvor hurtigt, og hvor meget, er individuelt forskelligt. Men ingen slipper helt.

Traumatisk høretab

Her sker høretab typisk som følgevirkning af hovedtrauma. Det kan være alt fra en mindre påvirkning af hørelsen til totalt høretab. Det kan være permanent eller forbigående. Denne slags høretab kan ikke behandles med høreapparater.

Arvelig høretab

Det er genetiske defekter der viser sig igennem nedbrydning af flimrehår i det inderste øre. Disse høreskader har en karakteristisk kurve og er derfor nemme at diagnosticere. De kan også behandles godt med moderne høreapparater.

Støjrelateret høretab

Det er den eneste form for høretab som faktisk kan forebygges og forhindres. Lyd er altid luft der bevæger sig. Høj støj svarer til en kraftig storm i øret, og kan blæse de fine flimrehår i øresneglen omkuld. Hvis de knækker, vil høreskaden være permanent. Her gælder det om at undgå støj påvirkning, især igennem længere perioder. Børn er især i farezonen, og deres hørelse kræver god beskyttelse.

Sådan får du et høreapparat i Nykøbing/Falster:

Først skal du til ørelægen og få din hørelse testet. Har du en hørnedsættelse, vil du få en henvisning til en høreklinik på et hospital. Her bliver du testet igen. Hvis ørelægens diagnose bekræftes, får du ret til et høreapparat. Nu kan du  tage tilskuddet med til en privat høreklinik og kan få dit høreapparat i Nykøbint/Falster.

Flere Nyheder