Giv forholdet en chance mere med parterapi på Frederiksberg

06 August 2020 Astrid Pedersen

editorial

Et parforhold er, selv om det måske på overfladen kan synes stærkt og kærligt, faktisk mere skrøbeligt end man måske skulle tro. Der skal ikke meget til for at rykke på balancen i et forhold. Selv de tilsyneladende mest solide forhold kan blive rystet så meget i deres grundvold at selve fundamentet slår revner og det hele rasler ned. Utroskab er blandt de største show stoppere i et parforhold, idet det repræsenterer det ypperste brud på den mest grundlæggende tillid mellem to mennesker.

Andre faktorer, som kan påvirke sammenhængs kraften i et ægteskab eller i et kæreste forhold kan være familie forøgelse, sygdom, pludseligt opstået arbejdsløshed eller måske mentale lidelser. En langvarig depression hos en af parterne kan være medvirkende årsag til en krise i et parforhold som kan føre til dettes opløsning. Og opstår der ubalancer i forholdets roller kan det også være udløsende faktor.

Parterapi – når skårene skal klinkes

Det er i disse og lignende situationer vigtigt at holde sig for øje at forholdet med stor sandsynlighed godt kan reddes – men at det kræver en fælles og meget ihærdig indsats. Begge parter skal være motiverede for parterapi hvis et sådant forløb skal påbegyndes.

Hvis der foreligger et oprigtigt ønske om at genfinde kærligheden, tilliden og troen på forholdet fra begges side er parterapi en rigtig god løsning, som kan styrke forholdet og samtidig give indsigt i de mekanismer og mønstre som udgør forholdets dynamik. På den måde kan I måske undgå at komme til at stå i en lignende situation i fremtiden.

Hvor finder vi en dygtig parterapeut på Frederiksberg?

Søger du en kompetent parterapeut på Frederiksberg som kan hjælpe dig og din partner med at finde ind til det der før holdt jer sammen, kan I med fordel opsøge Camilla Wisøfeldt – læs mere på https://camillaw.dk/parterapi-nar-kaerligheden-forsvinder/ 

More articles