Få livet og håbet igen med en alkoholbehandling

27 November 2018 Astrid Pedersen

editorial

Afhængighed af alkohol har meget alvorlige konsekvenser for de involverede. Ikke blot for den misbrugsramte selv, som sjældent erkender, at der er et problem – også de tætteste venner og den nærmeste familie bliver hårdt ramt af et misbrug. Tusindvis af mennesker i Danmark lever med et alkoholmisbrug, som er kommet ud af kontrol, og deres familier lider af den grund mange afsavn, og lever til daglig med et enormt svigt og en stor sorg.

Der er næsten ikke noget værre end at se en elsket person svinde hen i misbruget, og iagttage, hvordan afhængigheden kommer til at fylde mere og mere i hans eller hendes liv. Og for børn betyder mors eller fars misbrug og alkoholisme, at de bliver svigtet af en person, som burde beskytte dem og fungere som et forbillede. Mange børn lider langt ind i deres voksenliv under, at mor eller far prioriterede sprutten over deres nære og kære, og negligerede deres børns behov til fordel for deres egne.

Alkoholbehandling med Minnesota kuren – helbreder hele familier

Hvis du eller din kæreste eller ægtefælle således er kommet ud i et alkoholmisbrug, er det bare om at søge professionel hjælp med det samme. Der er hjælp og støtte at hente på diverse misbrugscentre, men I bør se jer godt for. Mange misbrugscentre benytter sig af udokumenterede metoder, som i bedste fald kan karakteriseres som symptombehandling. Hvis problemet skal til livs (og løsningen skal være holdbar), skal I gå efter et behandlingscenter, som arbejder ud fra evidensbaserede metoder som for eksempel Minnesota modellen. Denne behandlingsform er kendt for at have et holistisk fokus, og således inddrager hele den misbrugsramtes livsverden i terapien – herunder den nærmeste familie.

På Behandlingscenter Stien kan du og din familie få behandling i to sideløbende forløb, hvor det ene fokuserer på den direkte misbrugsramte, og det andet har til formål at styrke familiesammenholdet og selvværdet hos det enkelte familiemedlem. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk/antabus/ 

More articles