Få hjælp til hele familien med behandling på et misbrugscenter

23 november 2018 Astrid Pedersen

editorial

Misbrug og afhængighed går som oftest hånd i hånd, og er begge kendetegnet derved, at de har mange liv og familier på samvittigheden. Det er nemlig særdeles opslidende at bo under samme tag med et misbrugsramt menneske. Afhængigheden er en ubarmhjertig dæmon som, når først den har slået sine skarpe kløer i et menneskes sjæl, ikke frivilligt giver slip.

Samtidig er karakteristisk for et misbrugsramt menneske, at vedkommende bliver verdensmester i at fortrænge, negligere og lyve – ikke mindst over for sig selv. Og for den misbrugsramte overtager afhængigheden bid for bid hele den omgivende livsverden – et misbrug er alt ødelæggende for såvel ægteskab som jobmæssige og kammeratlige relationer, fordi det for den ramte er det vigtigste i verden.

Et misbrugsramt menneske kan komme til at skubbe alt og alle, som er vigtige i hans eller hendes liv, fra sig som følge af afhængigheden – og ikke sjældent ses det, at en person med et misbrug mister såvel job og bolig som familie og venner.

Grib ind, før det er for sent – få has på afhængigheden på et misbrugscenter

Hvis du ønsker at hjælpe din misbrugsramte ægtefælle, forælder, ven eller kollega ud af afhængighedens jerngreb, er det en god idé, at du rådfører dig med en professionel og erfaren misbrugs konsulent. En sådan finder du for eksempel på et misbrugscenter så som Behandlingscenter Stien. Her kan du få hjælp til såvel den svære konfrontation som planlægning af det videre forløb.

Det er oplagt at undersøge muligheden for et effektivt behandlingsforløb med udgangspunkt i Minnesota metoden, hvor såvel familien som den misbrugsramte selv tilbydes et forløb med omsorgsfuld og konstruktiv terapi i trygge omgivelser. På den måde kan familien styrke sit sammenhold som enhed, og blive rustet til en ny tilværelse uden afhængighed og misbrug.

Kontakt Behandlingscenter Stien på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder