Få hjælp til dine bogførings og revisions opgaver hos Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard

20 januar 2020 Astrid Pedersen

editorial

Som ejer af en virksomhed har du brug for assistance til bogholderi og revison – i hvert fald hvis du ønsker, at virksomhedens regnskabsbøger til en hver tid skal fremstå overskuelige og transparente. Er din virksomhed ikke af en størrelse, hvor det giver mening at fast ansætte en bogholder eller en regnskabs medarbejder, er det muligt for dig at hente hjælp til opgaver, som relaterer sig til disse stillinger, ude i byen. Og da det er de færreste virksomheder, som har en fuldtids revisor ansat, gælder det samme for denne funktion.

Du kan sagtens finde en dygtig freelance bogholder eller revisor, som kan udføre dit økonomisk administrative arbejde, uden at skulle ansætte yderligere medarbejdere. Det er blot at lede de rigtige steder – for eksempel i et revisionshus, hvor du som oftest finder bogholdere, regnskabs medarbejdere, revisorer og revisor assistenter under samme tag.

Dette giver den fordel, at du kan finde flere forskellige kompetencer inden for revisor faget i eet og samme firma, hvilket giver mening, hvis din virksomheds behov skulle ændre sig. Og ydermere vil de medarbejdere, som varetager dit bogholderi og afstemning af dine bøger op til aflevering af årsregnskab være tæt på den revisor, som skal foretage den årlige revision af samme regnskab samt forsyne det med en revisor påtegning og udfærdige den medfølgende årsrapport. På den måde bliver denne opgave nemmere for såvel bogholder som for revisor – og dermed billigere for dig!

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard – et revisionshus med mange kompetencer

Centralt placeret i København – nærmere betegnet Vesterbrogade – finder du et sådant revisionshus. Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard er en revisor virksomhed med mange år på bagen – og over to hundrede tilfredse kunder i sin portefølje.

Det veletablerede og ansete revisionshus Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard blev i sin tid stiftet af statsautoriseret revisor Niels Ole Ellegaard, som frem til sin nylige tilbagetrækning til en velfortjent pension drev virksomheden ud fra stærke etiske principper og en grundholdning om at kunderne kommer i første række. Selv om Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard ikke længere er at finde i den fast medarbejder stab, lever hans ånd og tanker stadig videre i virksomheden gennem dennes virke og arbejds modus.

Niels Ole Ellegaard skabte et stærkt fundament for den lille revisor virksomhed, som de nuværende ansatte og ejere i høj grad søger at bygge videre på gennem professionelt og løsnings fokuseret revisor og bogholderi arbejde.

Hvem er Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard i dag?

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard tæller anno 2020 fem medarbejdere, her under to revisorer, to revisor assistenter og en studerende. Sidstnævnte har sit største fokus på at assistere de erfarne revisorer i deres sager, og dermed lære om de mere komplekse finansielle og juridiske problem stillinger i forbindelse med eksempelvis virksomheds overdragelse, fusion eller konsolidering.

De to revisor assistenter udfører lignende opgaver, og har samtidig ansvaret for en del virksomheders daglige økonomiske drift – for eksempel i form af løbende bogføring, opstilling af regnskaber og budgetter, lønkørsel og varetagelse af diverse indberetninger til Skattestyrelsen eller Erhvervsstyrelsen. Og endelig råder Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard over to registrerede revisorer, som har stor erfaring inden for juridisk og økonomisk rådgivning af virksomheder når det eksempelvis handler om stiftelse af selskaber, omlægning af virksomhedens finansielle aktiviteter, optimering af virksomhedens skattemæssige dispositioner og så videre.

Når du vælger at lægge din virksomheds økonomi i hænderne på de dygtige folk fra Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard, kan du sove trygt om natten i sikker forvisning om at den bliver varetaget med den største professionalisme og omhu.

Ydelser og rådgivning hos Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard

Som virksomhed kan du, uanset virksomhedens størrelse og type, nyde godt af en række forskellige revisions og bogførings services i Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaards regi. Er du eksempelvis i besiddelse af en enkeltmands virksomhed, som ikke repræsenterer de helt omfattende økonomiske aktiviteter på daglig basis, vil du heller ikke have brug for den store forkromede revisor løsning i det daglige.

Typisk vil du have brug for hjælp til løbende bogføring, moms indberetning, samt opstilling og balancering af dit regnskab således at det er klar til den årlige revision. Denne vil, som den eneste opgave, blive varetaget af en revisor, som vil sørge for at du kommer til at betale det rette beløb i skat, og samtidig forestår opgørelsen af dine fradrag, så du ikke kommer til at betale mere end højst nødvendigt.

Står din virksomhed der imod for en udvidelse, en opsplitning, en fusion eller måske en konsolidering med andre selskaber under dit ejerskab, har du brug for rådgivning og vejledning fra en rigtig revisor. De dygtige og kompetente revisorer hos Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard har mange års erfaring inden for områder så som selskabs stiftelse og omlæggelse af virksomheders aktiviteter og dispositioner.

Ønsker du således at ændre din virksomheds struktur – eventuelt ved at omlægge den til en anden type selskab – står revisorerne hos Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard parat til at yde deres professionelle rådgivning omkring de juridiske forhold desangående samt de økonomiske og finansielle muligheder og begrænsninger. På den måde kan du med hjælp fra en revisor optimere din forretning ude at skulle bekymre dig om hvorvidt du har overset noget.

Hjælp til bogføring og regnskab hos Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard

Som nævnt vil alle typer virksomheder – lige fra enkeltmands virksomheder til de helt store aktie selskaber og anparts selskaber – have brug for at kunne fremvise overskuelige og transparente regnskaber til hver en tid. Hos Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard foregår alt, hvad der handler om bogføring samt opstilling og balancering af regnskab, elektronisk. Dette gør det nemt for dig at få adgang til dit regnskab, når du har brug for at kunne præsentere dette – eksempelvis over for samarbejdspartnere, kunder, leverandører og andre interessenter, eller i forbindelse med låne forretning i din bank.

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard forestår også gerne alt økonomisk administrativt arbejde i forbindelse med løn udbetalinger, indberetning af moms, indbetaling af AM bidrag, udstedelse af fakturaer og meget mere. Du kan kontakte Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard via hjemmesiden https://no-ellegaard.dk/ og få et tilbud på revision og bogføring i din virksomhed.

Flere Nyheder