Få din kloak undersøgt af en autoriseret kloakmester

04 maj 2022 Lotte Hindsberg

editorial

Har du et hus eller eller et sommerhus er det din pligt at sikre at den del af kloakken der er på din matrikkel er i orden. Årsagen til dette er at vores kloak er med til at holde os sunde og raske. Det skyldes blandt andet at rotter lever i vores affald og i vores kloakker i særdeleshed og da de spreder sygdomme, fra dyr til mennesker, er det vigtigt at vi sørger for, at de ikke får mulighed for forsat at gøre det.

Er du i tvivl om vigtigheden kan du slå den sorte død op. Pesten der slog 25 procent af Europas befolkning ihjel. Primært fordi pesten blev spredt af rotterne, der levede blandt menneskernes affald. Du kan læse mere om en kloakmesters arbejde her https://www.slagelsekloakservice.dk/kalundborg-miljo–og-kloakservice.

kloakservice kalundborg

Kloakmesterens arbejde i dag

I dag har vores kloakmester mange forskellige opgaver. En af dem er som nævnt at undersøge vores nuværende kloak og vedligeholde det. En anden opgave er at nedsætte septiktanke i huse, der endnu ikke er en del af vores kloaksystem. Det er værd at huske, at vores nuværende kloaksystem kun er omkring 150 år gammel. Derfor er ikke alle tilsluttet kloaksystemet. Det gælder især huse eller sommerhuse i tyndt befolket områder. Før kørte der hestevogne rundt og samlede vores affald ind.

En del af deres opgaver er også at komme og tømme septiktanke. Du skal betale for den service. Prisen afhænger blandt andet af hvor stor din septiktank er. 

Sidst men ikke mindst har kloakmesterne fået en ny og vigtig opgave. Vores vejr har ændret sig og det bliver mere og mere almindeligt at det regner eller sner voldsomt. Så voldsomt at kloakkerne bliver oversvømmet og huse bliver fulde af regnvand. Derfor arbejdes der meget på at få vores kloaksystem up to date, så det passer til vores nuværende udfordringer. 

Flere Nyheder