Begravelse i Struer? Lad den lokale bedemand hjælpe

04 June 2020 Astrid Pedersen

editorial

Når du som pårørende til en nyligt afdød person står med ansvaret for at planlægge og afvikle bisættelse og begravelse, kan det godt være noget af en opgave. Især hvis du ikke kender til området hvor begravelsen eller bisættelsen skal foregå, og derfor ikke ved hvem der skal kontaktes.

Her kan det være en rigtig stor fordel at få fat på en lokal bedemand. En bedemand, som har arbejdet i området i mange år, vil typisk have et godt lokal kendskab og en stærk kontakt til såvel præsten og i kirken hvorfra bisættelsen skal foregå som til kapel og krematorie i nærheden.

Krabbes Bedemandsforretning kan hjælpe med bisættelse og begravelse i Struer

Uanset om din afdøde pårørendes sidste vilje inkluderede en klassisk jordfæstelse, eller om vedkommende ønskede at blive kremeret og få asken spredt eller urnen nedsat ved de ukendtes grav, kan Krabbes Bedemandsforretning sørge for at dette bliver arrangeret.

Krabbes Bedemandsforretning har igennem mange år hjulpet pårørende til afdøde med at arrangere begravelse og bisættelse i området omkring Struer og Lemvig, og dermed løftet en tung byrde fra de efterlevendes skuldre. Det kan nemlig være rigtig svært at skulle forholde sig til de mange praktiske opgaver som hidrører fra en begravelse eller en bisættelse når man står midt i sorgen over sit tab og blot savner den afdøde.

Her kan Krabbes Bedemandsforretning sagtens tage over, og ordne diverse papir arbejde. Det kan for eksempel dreje sig om indhentning af diverse attester og ansøgning om begravelses hjælp fra kommunen eller fra den afdødes private forsikring.

Krabbes Bedemandsforretning kan også hjælpe med at udfærdige en dødsannonce og indrykke denne rettidigt i landsdækkende eller lokale aviser og dagblade. Og endelig hjælper Krabbes Bedemandsforretning gerne med at arrangere gravøl eller reception efter selve ceremonien.

Du kan kontakte Krabbes Bedemandsforretning via hjemmesiden krabbes.dk

More articles