Bedemand i Roskilde – find ham online

14 May 2020 Astrid Pedersen
image

editorial

Når man som efterlevende efter en nyligt afdød står for at skulle arrangere begravelsen, kan det godt anbefales at man tager imod al den professionelle hjælp man kan få. Uanset om der er tale om kremering med urne nedsættelse, eller om den afdøde har ønsket en jordfæstelse, skal der træffes aftaler med kirkekontoret, graveren og krematoriet som hører til det sogn i hvilken bisættelsen skal foregå.

Skal bisættelsen foregå fra en kirke med dertil hørende ceremoni, skal der indgås aftale med præst, kirketjener, kirkesanger, organist med videre. Og tilhørte den afdøde et andet tros samfund end det lutheransk protestantisk kristne, eller ønskede vedkommende at blive begravet i uindviet jord med en humanistisk – eller ingen – ceremoni, skal der også træffes foranstaltninger desangående.

Få hjælp af bedemanden når begravelsen eller bisættelsen skal arrangeres

Dette kan godt være vanskeligt at gennemskue for menig mand, som ikke har det store kendskab til mekanismerne i dette maskineri. Derfor er det en god idé at overlade denne opgave til bedemanden som residerer i den by hvor bisættelsen skal finde sted.

Uanset om det drejer sig om den by som udgjorde rammen om den afdødes seneste bolig, eller om det er den afdødes families hjemby, vil den lokale bedemand i kraft af sit lokal kendskab have de stærkeste forudsætninger for at kunne løse de praktiske opgaver i forbindelse hermed. Bedemanden vil vide præcis hvilke instanser, der skal kontaktes, og hvilke informationer som i denne sammenhæng er væsentlige.

Ud over at sætte selve begravelses eller bisættelses ceremonien i stand, vil bedemanden typisk have god kontakt til kroer, gæstgiverier eller restauranter i nærheden, som kan lægge lokaler og forplejning til eventuel reception eller gravøl efter ceremonien. Og så hjælper bedemanden gerne med at udrede diverse formalia, for eksempel i forbindelse med indhentning af begravelses hjælp. Find den lokale bedemand på begravelseroskilde.dk

More articles