Alkoholiker? Få den rette hjælp til afvænning

21 May 2019 Astrid Pedersen

editorial

Mange af os – faktisk nok de fleste – har en eller flere gange i løbet af vores liv stiftet bekendtskab med alkoholisme. Enten har der været den klassiske, stereotype alkoholiker (eller ”spritter”) i nabolaget, som altid sad på en bænk og drak øl eller sprut. Eller også har vi haft en alkoholiker i den nære familie eller omgangskreds – måske endda vokset op i et alkoholiseret hjem.

Det er mennesker fra alle ”walks of life”, som havner i misbrugets kløer – og dette gælder også alkoholisme. Misbrug og afhængighed skeler ikke til hverken social status, uddannelses niveau eller indkomst. Mennesker af begge køn og i alle aldre bliver ramt af afhængighed – og i Danmark er alkoholisme den mest udbredte form for afhængigheds betinget misbrug.

Alligevel er alkoholisme stadig omgærdet med en høj grad af berørings angst, og belagt med et stort tabu. Dette betyder, at alt for mange alkoholikere ikke modtager den nødvendige behandling. Omgivelserne – selv de allernærmeste familiemedlemmer – tør simpelt hen ikke gribe ind. Men som pårørende til en alkoholiker er det meget vigtigt, at du skrider til handling, da misbruget ellers risikerer at ødelægge ikke blot den misbrugsramtes, men også familiens, liv.

Få hjælp til alkoholbehandling på et professionelt behandlingscenter

Hvis du er i tvivl om, hvorledes du skal gribe opgaven an, bør du få hjælp fra professionelt hold. Du kan hurtigt komme til at gøre ondt værre, hvis du vælger at kaste dig direkte ud i den hårde konfrontation uden at have en plan for det efterfølgende forløb.

Hos Behandlingscenter Søby Park kan du finde dygtige misbrugskonsulenter, som kan yde assistance til de indledende skridt, som skal motivere den misbrugsramte for at gå i behandling, og til planlægning af et effektivt behandlingsforløb, som skal hjælpe ham eller hende til at komme tilbage på sporet.

Kontakt Behandlingscenter Søby Park på behandlingscentersoebypark.dk

More articles