Alkoholbehandling uden medicinering – læs mere her

29 October 2018 Astrid Pedersen

editorial

Er din kollega eller medarbejder begyndt at udeblive fra arbejdet – og virker han eller hun usammenhængende, når vedkommende endelig er til stede? Har du mistanke om, at vedkommende drikker i arbejdstiden, eller i hvert fald får sig en ordentlig tår over tørsten efter fyraften? Har du kendskab til, at der har været kriser og problemer under opsejling i vedkommendes liv igennem længere tid – for eksempel en opslidende skilsmisse med tilhørende forældremyndigheds eller samværs trakasserier, eller måske sygdom eller et dødsfald i den nærmeste familie? Så bør alle alarmklokker tinge – din kollega har højst sandsynligt et alkohol misbrug. Og det er meget, meget vigtigt, at du her som kollega eller arbejdsgiver er dig dit ansvar bevidst. Den misbrugsramte skal i behandling hurtigst muligt.

Få hjælp til at konfrontere din misbrugsramte kollega

Selv om du måske vil mene, at det er familiens ansvar at finde behandling til en alkoholiseret kollega eller medarbejder, er det også væsentligt, at du som arbejdsgiver eller kollega tager affære og udviser interesse. Jobbet er en meget vigtig del af visse menneskers identitet, og derfor vil den misbrugsramte også tage en henvendelse fra sin chef eller sidekammerat alvorligt. I kan eventuelt alliere jer med vedkommendes familie eller venner, og sammen tage kontakt til et professionelt behandlingscenter, som kan hjælpe jer med råd og vejledning til, hvorledes I håndterer situationen.

Alkoholbehandling i professionelle rammer og trygge omgivelser

Når først konfrontationen – som er det absolut sværeste trin at overkomme – er overstået, skal der foreligge en plan for det videre forløb – helst i form af et målrettet behandlingsforløb på et professionel misbrugscenter. På den måde kan den misbrugsramte få den hjælp og bistand, han eller hun har brug for, i den periode, det tager at komme af med de værste fysiske og psykiske abstinenser. Hos Behandlingscenter Søby Park behandles efter Minnesota modellen – klik ind og læs mere.

More articles