Kloakarbejde for private i Skive

01 september 2019 Astrid Pedersen

editorial

Et velfungerende kloak system er af yderste vigtighed for hygiejnen og sundheden omkring beboelse og andet byggeri. Fungerer kloakken ikke, øges risikoen for overløb. Hermed skabes grundlag for fugt i bygningers fundamenter, hvilket igen kan medføre råd og skimmelsvamp. Samtidig udgør mangelfuld eller defekt kloakering en direkte sundheds risiko, idet bakterier og vira har særdeles gode vækst betingelser i spildevand og afløbs vand.

Derfor er det vigtigt, at kloakeringen i dit område med jævne mellemrum efterses af en autoriseret kloakmester. Samtidig er der mange opgaver i forbindelse med kloakarbejde, som du ikke selv hverken kan eller må udføre. Også her skal der en autoriseret og professionel kloakmester på banen.

Hvad kan min lokale kloakmester hjælpe med?

Hvis du har mistanke om, at kloakeringen i dit område har fejl eller mangler – eller måske endda større defekter, for eksempel et brud på en kloak ledning eller en tilstopning af samme – kan du trygt kontakte din lokale, autoriserede kloakmester, Poul Jensen Entreprenør ApS. Hos Poul Jensen Entreprenør ApS finder du udelukkende erfaren og rutinerede kloakmestre med stor erfaring og ekspertise inden for alle slags kloakarbejde.

Poul Jensen Entreprenør ApS udfører alle typer kloakarbejde for private, både renovering af kloak og diverse reparationer efter brud på kloakker. Du kan altid ringe til Poul Jensen Entreprenør ApS, som med kort varsel kan rykke ud til opgaver så som reparation af vandforsyningsrør og af stoppede afløb, højtryksspuling af brønde og kloakledninger, rensning af faldstammer, samt rensning af afløb i bad, bryggers og køkken.

Skal du have udført ny kloakering, er Poul Jensen Entreprenør ApS også de rette at kontakte, lige som virksomheden er leveringsdygtig i løsninger til de kunder, som bor uden for byerne, og således ikke kan blive koblet på det offentlige kloaksystem.

Du kan læse meget mere om, hvad Poul Jensen Entreprenør ApS kan tilbyde som kloakmester i Skive, på poul-jensen.dk

Flere Nyheder