SABU Repræsentanskabsmøde 2018

SABUs Repræsentantskabmøde. Lørdag d. 18. august 2018 kl. 10.00

Vordingborg Bokse klub

Torvestrædet 5,

4760 Vordingborg

Dagsorden

Opdateret den 10. august 2018

 

 1. Valg af dirigent og mødesekretær
 2. Mandaternes godkendelse
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag

 

 • Forslag fra BK Tårnet, Vordingborg
 • Forslag fra BK Frem, Lingby

 

 1. Valg af bestyrelse, ifølge lovene

 

 • Konstitueret formand: Søren Rommelhoff, på valg 1 år. Modtager genvalg.
 • Konstitueret kasserer: Anna Peters, på valg 2 år. Modtager genvalg.
 • Bestyrelsesmedlem: Claus Bedemann, på valg 2 år . Modtager genvalg.
 • Konstitueret bestyrelsesmedlem: Kent Hansen, på valg for 1 år. Modtager genvalg.
 • Konstitueret sekretær: Lotte Rasmussen, på valg for 2 år. Modtager genvalg.

 

 1. Valg af revisionsudvalg, ifølge lovene

 

 • Revisor: René Fuglsang, på valg for 2 år.
 • Revisor: Post ubesat, på valg for 1 år.

 

 1. Eventuelt
 2. Afslutning

 

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest lørdag d. 4. august.

S.rommelhoff@icloud.com

 

Al materiale vedrørende SABUs rep. møde ligges ud på SABUs hjemmeside senest d. 11. august.

 

Der udsendes ikke noget materiale til klubberne pr. brev.

 

Dokumenter:

 

Klik på nedenstående links åbner der relevante dokument i et NYT vindue. Formatet er PDF som alle burde kunne læse.

Hvis du oplever fejl på siden, så skriv til webmaster@sabu.dk.

 

God læsning.

Created by SABU - Webmaster kontaktes på sabu@sabu.dk