Optagelse af bokseklub i SABU

Til de initiativrige sjæle, der overvejer at starte en bokseklub på Sjælland, Øerne og Bornholm, har vi her i SABU samlet lidt vejledning, der forhåbentligt kan hjælpe dig/jer lidt på vej.

Alle kan starte en forening.

 

I Danmark har vi foreningsfrihed. Det vil sige, at principielt kan enhver starte en forening uden forudgående tilladelse. Den skal dog godkendes som en folkeoplys-ende forening, hvis man ønsker at få adgang til offentlige lokaler samt ansøge om de forskellige former for kommunale tilskud.

 

Den formelle proces ved etablering af en ny klub, består typisk af følgende trin:

1) Beskriv din idé i form af et skriftligt oplæg til foreningens vedtægter.

2) Find medlemmer til klubbens bestyrelse.

3) Afhold en stiftende generalforsamling.

4) Opret en bankkonto og få et CVR-nummer.

5) Få foreningen godkendt som folkeoplysende forening.

6) Ansøg om adgang til lokaler samt tilskud.

 

Yderligere informationer, som kan hjælpe i processen med at blive en bokseklub:

 

Vedtægter:

 

Klubbens vedtægter skal som minimum indeholde følgende:

Foreningens Formål

•Valg til bestyrelsen og antal bestyrelsesmedlemmer.

•Regnskabs- og formue forhold, herunder valg af revisor.

•Foreningens hjemsted.

•Betingelser for medlemskab.

•Tegningsret for foreningen.

•Procedure for vedtægtsændringer.

•Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

 

Der findes et væld af skabeloner, manualer og vejledninger til udarbejdelse af foreningsvedtægter på internettet. Søg på Google eller find dem på din kommunes website. Bor du i Københavns kommune, finder du den her: Københavns Kommunes krav til vedtægter som et eksempel.

 

De fleste kommuner tilbyder at løbe dit udkast til vedtægter igennem sammen med dig/jer - før jeres stiftende generalforsamling - med henblik på at sikre, at I lever op til kravene for at blive godkendt som folkeoplysende forening.

 

Generalforsamling:

 

Når vedtægterne er på plads, og kandidater til bestyrelse og revisor er fundet, kan du/I indkalde til stiftende generalforsamling. Her inviterer du/I alle interesserede. Medsend gerne udkast til vedtægter, hvis dette er muligt.

 

Dagsordenen skal – som minimum -indeholde følgende punkter:

•Valg af dirigent og referent.

•Præsentation af idé og vedtægter.

•Godkendelse af vedtægter.

•Beslutning om kontingent.

•Valg af bestyrelse og revisor.

 

På det førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig, og I er her-efter en forening.

 

Bankkonto og CVR. Nr:

 

For at holde foreningens økonomi adskilt, bør I oprette en bankkonto til den nye forening. Hvis I skal have udbetalt støtte fra det offentlige, skal det være en Nem-Konto.

Det er et krav, at I har et CVR-nummer, hvis I skal modtage tilskud, bliver arbejdsgivere - eller får kommercielle indtægter på mere end 50.000 kroner årligt.

 

I får et CVR-nummer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på www.webreg.dk. I skal bruge en digital signatur. Har I ikke en i forvejen, kan I få den her: www.digitalsignatur.dk. Foreningen skal bekræfte CVR-registreringen én gang årligt.

 

Når I har et CVR-nummer og en NemKonto skal I give besked om disse til kommu-nen, eller andre myndigheder, som I modtager udbetalinger fra.

For at blive godkendt som en frivillig folkeoplysende forening skal I opfylde nogle krav. Disse er overordnet fastlagt i Folkeoplysningsloven. Loven er dog alene en rammelov, så I skal kontakte den aktuelle kommune for at høre, præcis hvordan loven administreres hos jer.

 

Overordnet gælder det, at foreningen skal:

 

•Have vedtægter inkl. beskrivelse af formål.

•Have en bestyrelse på mindst 5 personer.

•Være demokratisk opbygget.

•Tilbyde folkeoplysende virksomhed.

•Som udgangspunktet være tilgængelig for alle.

•Bygge på et aktivt medlemskab.

•Skal have minimum 5 betalende medlemmer.

 

 

Lån af kommunale faciliteter:

 

Kommunerne anviser udlån af ledige offentlige faciliteter til frivillige foreninger. Som hovedreglen er der tale om vederlagsfrit udlån af lokaler og anlæg.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan proceduren omkring fordelingen sker. I Københavns Kommune har de f.eks. fast fordeling én gang om året (for henholdsvis indendørs og udendørs aktiviteter), men dog med løbende mulighed for at besætte seventuelle ledige tider midt i sæsonen.

 

Kontakt din kommune for informationer omkring procedurer for lån af offentlige faciliteter.

Hvis du selv har fundet lokaler, kan du ansøge om driftstilskud, jf. nedenfor.

 

Søg om tilskud:

 

Når jeres forening har med aktiviteter målrettet børn og unge at gøre, kan I søge om følgende tilskud:

1) Aktivitetstilskud

2) Driftstilskud

3) Andre tilskud

 

Hvor meget jeres klub kan få i aktivitetstilskud, afhænger af den lokale tilskuds-model, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Det er et krav, at Kommunerne skal yde støtte til aktiviteter for børn og unge under 25 år, men hvordan støtten beregnes, besluttes i den enkelte kommune. Nogle steder beregnes tilskuddet således ud fra antal medlemmer, andre steder gives et fast grundtilskud til alle foreninger og/eller der gives tilskud til uddannelse, lejrophold m.v.

 

Driftstilskud gives til foreninger, der benytter ikke offentlige lokaler. Tilskuddet er typisk på mellem 65-100 % af driftsudgifterne. Det er den enkelte kommune, der beslutter, hvordan driftstilskuddet skal administreres, ligesom den kan beslutte, at der i visse tilfælde ikke gives tilskud. Få de lokale regler hos din kommune.

 

I nogle kommuner ydes der desuden særlige tilskud. Disse varierer fra kommune til kommune og fra år til år. Se de særlige tilskudsmuligheder på din kommunes web-site.

 

Uanset hvilke offentlige tilskud I søger, skal jeres forening være godkendt som en folkeoplysende forening. I mange kommuner kan I ansøge om denne godkendelse samtidig med, at I ansøger om støtte. Kontakt din kommune for at høre om de lokale procedurer samt den estimerede sagsbehandlingstid.

 

Få hjælp til opstart:

 

Mange kommuner har konsulenter tilknyttet, der kan hjælpe dig med at starte din nye klub. Du skal have fat i den kommunale forvaltning, der administrerer folke-oplysningsområdet - ofte er det en fra Kultur og Fritidsområdet (eller lignende navn).

 

Sidst, men ikke mindst kan du ofte få megen støtte og hjælp fra det forbund for den sport, I har valgt at kaste jer over. Mange forbund har nemlig konsulenter tilknyttet, der kan hjælpe dig med at starte en ny lokal klub op.

 

 

Optagelse i SABU og DaBU:

 

Når der er styr på de formelle (ovenstående) ting, så sendes der en mail til SABUs formand på bb@sabu.dk , hvori man ansøger om optagelse som bokseklub under SABU og DaBU.

 

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

 

•Indkaldelse til stiftende generalforsamling.

•Referat fra den stiftende generalforsamling.

•Liste over klubbens bestyrelse (Navn, adresse, kontakt nr. og e-mail).

•Liste over klubbens trænere (Navn, adresse, kontakt nr. og e-mail).

•Informationer om træningssted/adresse, samt træningstider.

•Informationer om evt. hjemmeside.

•Medlemsliste.

•Informationer om Matchmaker (Navn, kontakt nr. og e-mail).

 

 

Når ansøgningen er behandlet, vil I få en godkendelse retur – og få tilsendt en opkrævning på kontingent, af SABUs kasserer.

 

Når betalingen er registreret, så sendes jeres ansøgning videre til DaBUs kontor, som herefter registrerer jer og fremsender yderligere en kontingentopkrævning. (Der betales kontingent både til SABU og DABU).

 

Når denne er betalt er i registreret som bokseklub under SABU og DaBU og kan dermed deltage i alle arrangementer.

 

 

Created by SABU - Webmaster kontaktes på sabu@sabu.dk