Stævnefond

SABUs stævnefond

 

 

  1. Der ydes et stævnetilskud på kr. 500,00 til hvert afholdt en dags stævne. Der ydes et stævnetilskud på kr. 2.000,00 til klubturneringer afholdt over to dage. Det er en betingelse, at der ved stævnet afvikles mindst 8 boksekampe, opvisningskampe o. l. kan ikke medregnes.

 

  1. Der ydes tilskud fra stævnefonden til alle SABU arrangementer.

  1. Der ydes ikke tilskud fra stævnefonden til Pro-Am stævner.

 

  1. Stævnefonden refunderer transportudgifterne til de dommere og kampledere, der er udtaget af den ansvarlige for dommer/kampleder påsætningen. Taksten er kr. 2,50 pr. km. Ved transport over længere afstande skal den ansvarlige for dommer/kampleder påsætningen organisere "samkørsel ". Ved klubturneringer refunderes transportudgifter til de, der er udtaget af den ansvarlige for dommer/kampleder påsætningen, udtagne dommer, kampleder, tidtagere, jury og Box Pointer-operatører. Den arrangerende medlemsforening skal tilbyde overnatningsmuligheder, og det henstilles, at de udtagne officials fungerer på alle konkurrencedage.

 

  1. Hver medlemsforening betaler et årligt kontingent til stævnefonden på kr. 1.150,00 SABUs kasserer udsender girokort til medlemsforeningerne, kontingentet forfalder til betaling i september måned. Et eventuelt overskud i denne sæson, skal bruges til udvikling af SABUs boksere i turneringer for den kommende sæson.

 

  1. Medlemsforeningerne skal efter et afholdt arrangement, hvortil der er ydes tilskud, indsende den udleveret refusionsopgørelse til SABUs kasserer, der herefter vil refunderer udgifterne.

 

Repræsentantskabet, Juni 2012

 

Created by SABU - Webmaster kontaktes på sabu@sabu.dk