AnnaPeters

Anna Peters. Kasserer i SABU.

 

Anna Peters er damen, der sørger for at kassen stemmer i SABU.

Kort fortalt har hun ansvaret for foreningens kassebeholdning, opkræver kontingent, bogfører indtægter og udgifter. Anna har populært sagt ansvaret for at pengene passer.

 

Anna har mange bolde i luften. Som Anna siger med et stort smil: "Det gør ikke noget, at jeg har mange kasketter på. Hellere det, end kun have en på, der glider ned over øjne og ører".

 

Hun er også damen, der hjælper til med at godkende alle boksernes lægekort og lave startbøger til bokserne. Så deltager hun som stævnesekretær ved stribevis af arrangementer. Lørdag hjælper hun eksempelvis til ved Hvidovre Box Cup.

 

Anna har siddet hele 15 år i SABUs bestyrelse. Og har i den tid oplært andre til at kunne indtræde i boksebestyrelser.

 

I øjeblikket er Lotte Rasmussen i mesterlære som sekretær.

 

Anna er en stærk kvinde i en mandsdominerede idrætsgren. Fra 1984 til 1994 nåede hun at være sekretær, kasserer og formand i Valby IK. Altid vellidt og anerkendt. Om nogen kender hun til det med kasketterne.

 

Allerede for tre år siden blev Anna Peters optaget som æresmedlem i SABU - som den første kvinde i boksesporten.

 

SABUs bestyrelse takker for det gode samarbejde.

Created by SABU - Webmaster kontaktes på sabu@sabu.dk